Czasopisma apteczne

Jako nasi klienci Państwo na życzenie przy każdym zakupie następujące gazety:

 • Umschau – poradnik wydawany 1. oraz 15. dnia każdego miesiąca
 • Baby und Familie – poradnik dla kobiet w ciąży i matek – wydawany 1. dnia każdego miesiąca
 • Senioren Ratgeber – poradnik dla seniorów – wydawany 1. dnia każdego miesiąca
 • Diabetes Ratgeber – poradnik dla cukrzyków – wydawany 1. dnia każdego miesiąca
 • medizin – dla dzieci – wydawany 1. dnia każdego miesiąca
 • Ratgeber TV – poradnik TV – co 14 dni, w co drugą sobotę
 • Rätselmagazin 50plus – magazyn z zagadkami – 1. dnia każdego miesiąca.
   Otrzymają Państwo maksymalnie jedną gazetę na osobą, do wyczerpania zapasów.

   Jednocześnie informujemy, że czasopisma dostępne są tylko w niemieckiej wersji językowej.